Đèn LED sáng hơn 50% lấy cảm hứng từ đom đóm

Đèn LED sáng hơn 50% lấy cảm hứng từ đom đóm

Đèn LED sáng hơn 50% lấy cảm hứng từ đom đóm

Hdkazu

Hdkazu
Hdkazu

Đèn LED sáng hơn 50% lấy cảm hứng từ đom đóm

Thiết kế mô phỏng cấu trúc biểu bì của đom đóm giúp nhóm nghiên cứu người Bỉ tạo ra đèn LED chiếu sáng hiệu quả hơn.

icon icon